سوالات درس آشنایی با پرندگان ایران آزمون طبیعت گردی

سوالات درس آشنایی با پرندگان ایران آزمون های جامع راهنمایان طبیعت گردی خرداد 93 و مرداد 94 و مرداد 95 و بهمن 95 همراه با پاسخ تست ها

خرداد 93 و مرداد 94 و مرداد 95 و بهمن 95 همراه با پاسخ تست ها و ذکر صفحه ی کتاب

این فایل شامل 16صفحه و 76 سوال از سوالات درس آشنایی با پرندگان ایران آزمون های جامع طبیعت گردی خرداد 93 و مرداد 94 و مرداد 95 و بهمن 95 با پاسخ می باشد.

شایان ذکر است منبع این درس برای آزمون جامع کتاب آشنایی با پرندگان و جاذبه های پرنده نگری ایران تالیف پرویز بختیاری است.

دانلود

 

نمونه ای از سوالات این مجموعه که پس از دانلود ملاحظه خواهید کرد:

سوالات درس آشنایی با پرندگان ایران

سوالات درس آشنایی با گیاهان آزمون های جامع راهنمایان طبیعت گردی

سوالات درس آشنایی با گیاهان آزمون های جامع راهنمایان طبیعت گردی مرداد 95 و بهمن 95 همراه با پاسخ تست ها

سوالات درس آشنایی با گیاهان آزمون های جامع راهنمایان طبیعت گردی خرداد 93 و مرداد 94 و  مرداد 95 و بهمن 95 همراه با پاسخ تست ها و ذکر صفحه ی کتاب

این فایل شامل 16صفحه و 80 سوال از سوالات درس آشنایی با گیاهان آزمون های جامع راهنمایان طبیعت گردی خرداد 93 و مردا 94 و مرداد 95 و بهمن 95 با پاسخ می باشد.

شایان ذکر است منبع این درس برای آزمون جامع کتاب آشنایی با گیاهان شاخص ایران تالیف دکتر ولی الله مظفریان می باشد.

 

دانلود

 

نمونه ای از سوالات این مجموعه که پس از دانلود ملاحظه خواهید کرد:

 

سوالات درس آشنایی با گیاهان

سوالات درس پستانداران آزمون های جامع راهنمایان طبیعت گردی

سوالات درس پستانداران آزمون های جامع راهنمایان طبیعت گردی خرداد 93 و مرداد 94 و بهمن 95 همراه با پاسخ تست ها

سوالات درس پستانداران آزمون های جامع راهنمایان طبیعت گردی شامل 10  صفحه و 60 سوال از سوالات درس پستانداران ایران آزمون های جامع طبیعتگردی خرداد 93 و مرداد 94 و بهمن 95 با پاسخ می باشد.

شایان ذکر است منبع این درس برای آزمون جامع کتاب آشنایی با پستانداران تالیف هوشنگ ضیایی است.

 

دانلود

 

نمونه ای از سوالات این مجموعه که پس از دانلود ملاحظه خواهید کرد:

 

سوالات درس پستانداران آزمون های جامع راهنمایان طبیعت گردی

شامل 10  صفحه و 60 سوال از  آزمون های جامع طبیعتگردی خرداد 93 و مرداد 94 و بهمن 95 با پاسخ می باشد.

شایان ذکر است منبع این درس برای آزمون جامع کتاب آشنایی با پستانداران تالیف هوشنگ ضیایی است.

سوالات درس آشنایی با جوامع محلی و اصول تسهیلگری

سوالات درس آشنایی با جوامع محلی و اصول تسهیلگری آزمون های جامع راهنمایان طبیعت گردی مرداد 95 و بهمن 95 همراه با پاسخ تست ها

سوالات درس مبانی اکوتوریسم  و طبیعت گردی آزمون های جامع راهنمایان طبیعتگردی جامع  مرداد 95 و بهمن 95 همراه پاسخ

شایان ذکر است منبع این درس برای آزمون جامع کتاب آشنایی با کوچ نشینی در ایران تالیف علی چراغی است.

سوالات درس آشنایی با جوامع محلی و اصول تسهیلگری شامل 2 فایل  و 2 دوره آزمون جامع و شامل 7 صفحه  و 40 سوال می باشد که از سوالات آزمون های جامع راهنمایان طبیعتگردی جامع  مرداد 95 و بهمن 95 می باشد. کلیه ی سوالات دارای پاسخ هستند.

با توجه به تکرار شدن سوال ها در آزمون های سال های مختلف جهت آشنا شدن شما عزیزان داوطلب با سوالات آزمون های جامع تورلیدر طبیعتگردی و نیز آشنایی با نحوه ی سوالات به عنوان یک محقق و تورلیدر توصیه می کنم حتما این سوالات را تهیه و مطالعه فرمایید.

 دانلود

نمونه ای از سوالات این مجموعه که پس از دانلود مشاهده خواهید کرد:
سوالات درس آشنایی با جوامع محلی و اصول تسهیلگری

سوالات درس اقوام آزمون های جامع

سوالات درس اقوام آزمون های جامع خرداد 89 ،آذر 89 ،خرداد 90،آذر 91،خرداد 92،آذر 92،مرداد 94،بهمن 94،مرداد 95 و بهمن 95 با پاسخ

سوالات درس اقوام  آزمون های جامع راهنمایان فرهنگی خرداد 89 و آذر 89 و خرداد 90 و آذر 91 و  خرداد 92 و آذر 92 و مرداد 94 و بهمن 94 و مرداد 95 و بهمن 95 با پاسخ

شایان ذکر است منبع این درس برای آزمون جامع کتاب شناخت فرهنگ و اقوام  ایران زمین نوشته ی حمید عامریان می باشد.

 

سوالات درس اقوام آزمون های جامع   شامل 10 فایل از سوالات درس شناخت فرهنگ و اقوام در 10 دوره آزمون می باشد که جمعا شامل 199 سوال و 51 صفحه از آزمون جامع تورلیدری همراه با پاسخ می باشد. این فایل ها شامل موارد زیر می باشد:

 

 

 

فایل 1-سوالات آزمون خرداد 89 با پاسخ تشریحی

فایل 2-سوالات آزمون آذر 89

فایل 3-سوالات آزمون خرداد 90

فایل 4-سوالات آزمون آذر 91

فایل 5-سوالات آزمون خرداد 92 با پاسخ تشریحی

فایل 6-سوالات آزمون آذر 92 با پاسخ تشریحی

فایل 7-سوالات آزمون مرداد 94 با پاسخ تشریحی

فایل 8-سوالات آزمون بهمن 94 با پاسخ تشریحی

فایل 9-سوالات آزمون مرداد 95 با پاسخ تشریحی

فایل 10-سوالات آزمون بهمن 95 با پاسخ تشریحی

 

دانلود

با توجه به تکرار شدن سوال ها در آزمون های سال های مختلف جهت آشنا شدن شما عزیزان داوطلب با سوالات آزمون های جامع تورلیدری و نیز آشنایی با نحوه ی سوالات به عنوان یک محقق و تورلیدر توصیه می کنم حتما این سوالات را تهیه و مطالعه فرمایید. با آرزوی موفقیت برای شما فرهنگ دوست و تورلیدر آینده ی میهن عزیزمان ایران
قبل از تهیه ی سوالات درس اقوام آزمون های جامع از این سایت  از دوستان عزیز دعوت می کنم قیمت سوالات این سایت را با سایت های مشابه مقایسه و سپس اقدام به خرید نمایند. بیشتر فایل سوالات ارایه شده حاوی چند آزمون هستند که در مقایسه متوجه خواهید شد که در بیشتر سایت ها فقط سوالات یک دوره از آزمون ها در هر خرید برای خریدار قابل دانلود است. مطمینا پس از خرید اولین فایل از کیفیت فوق العاده ی فایل های ارایه شده سورپرایز خواهید شد.
نمونه ای از سوالات این مجموعه که پس از دانلود مشاهده خواهید کرد:
 

مجموعه کل سوالات آزمون های جامع راهنمایان طبیعت گردی

 مجموعه سوالات آزمون های جامع راهنمایان طبیعت گردی این مجموعه ی نفیس  20 فایلی شامل سوالات کل دروس  آزمون جامع راهنمایان طبیعتگردی می باشد (نمونه سوالات آزمون راهنمایان طبیعت گردی از سال 93 تا 95 )که شامل 387 سوال  و 77 صفحه است و دروس زیر را شامل می شود:

سوالات آشنایی با گیاهان -4 فایل و 80 سوال – 16 صفحه – سوالات آشنایی با گیاهان آزمون های جامع طبیعتگردی خرداد 93 و مرداد 94 و  مرداد 95 و بهمن 95 با پاسخ  از کتاب آشنایی با گیاهان شاخص ایران تالیف دکتر ولی الله مظفریان

سوالات زمین شناسی -2 فایل و 35 سوال – 7 صفحه – سوالات زمین شناسی آزمون های طبیعت گردی مرداد 95 و بهمن 95 با پاسخ از کتاب آشنایی با تنوع زمین شناسی ایران تالیف امیر توکلی صبور

سوالات زبان تخصصی -2 فایل و 36 سوال – 9 صفحه  – سوالات درس زبان تخصصی آزمون های جامع طبیعتگردی مرداد 95 و بهمن 95 با پاسخ از کتاب زبان تخصصی تالیف کیانوش محرابی

سوالات پستانداران – 3 فایل و 60 سوال – 10 صفحه – سوالات درس پستانداران آزمون های جامع طبیعتگردی خرداد 93 و  مرداد 94 و بهمن 95 از کتاب آشنایی با پستانداران تالیف هوشنگ ضیایی

سوالات آشنایی با پرندگان ایران – 4 فایل و 76 سوال – 16 صفحه – سوالات درس آشنایی با پرندگان آزمون های جامع راهنمایان طبیعت گردی خرداد 93 و مرداد 94 و مرداد 95 و بهمن 95 با پاسخ از کتاب آشنایی با پرندگان و جاذبه های پرنده نگری ایران تالیف پرویز بختیاری

سوالات درس مبانی اکوتوریسم -3 فایل و 60 سوال – 12 صفحه – سوالات درس مبانی اکوتوریسم آزمون های جامع طبیعت گردی مرداد 94 و مرداد 95 و بهمن 95 با پاسخ از کتاب اکوتوریسم راهی برای گردشگری پایدار تالیف افسانه احسانی

سوالات درس آشنایی با جوامع محلی و اصول تسهیل گری -2 فایل و 40 سوال – 7 صفحه – سوالات درس آشنایی با جوامع محلی و اصول تسهیلگری آزمون های جامع طبیعت گردی مرداد 95 و بهمن 95 با پاسخ

 

دانلود

مجموعه سوالات آزمون های جامع راهنمایان طبیعت گردی با صرف وقت و زحمت  فراوان و هزینه ی زیادی  تهیه گردیده. لطفا آن را با دیگران به اشتراک نگذارید. به اشتراک گذاشتن مطالب و فایل ها به هرصورتی چه به صورت ایمیل، پرینت، کپی و چه در شبکه های اجتماعی،  گروه ها و کانال ها بدون اجازه ی صاحب این سایت است و اشکال شرعی  و پیگرد قانونی دارد.

 

نمونه هایی از سوالات مجموعه سوالات آزمون های جامع راهنمایان طبیعت گردی که پس از دانلود مشاهده خواهید کرد:

مجموعه سوالات آزمون های جامع راهنمایان طبیعت گردی

سوالات آزمون های جامع راهنمایان طبیعت گردی

سوالات آشنایی با گیاهان

 

دانلود

پکیج کل سوالات آزمون های جامع مدیریت فنی بند ب

پکیج کل سوالات آزمون های جامع مدیریت فنی بند ب

شامل سوالات کل دروس آزمون جامع مدیریت فنی بند ب می باشد که شامل 360 سوال و 181 صفحه است و دروس زیر را شامل می شود:

سوالات درس شناخت صنعت گردشگری – 3 فایل و 60 سوال – 31 صفحه – سوالات آشنایی با میراث آزمون های مدیریت فنی  بند ب بهمن 94 و مرداد 95 و بهمن 95 با پاسخ تشریحی از کتاب درآمدی بر صنعت گردشگری تالیف مرتضی بذرافشان

سوالات درس شناسایی مسیرهای گردشگری – 3 فایل و 60 سوال – 42 صفحه – سوالات درس شناسایی مسیرهای گردشگری آزمون های جامع مدیریت فنی بند ب بهمن 94 و مرداد 95 و بهمن 95 با پاسخ تشریحی از کتاب شناسایی مسیرهای گردشگری تالیف آرش نورآقایی و سارا سادات مکیان

سوالات درس بازاریابی گردشگری – 3 فایل و 60 سوال – 29 صفحه – سوالات درس بازاریابی گردشگری آزمون های جامع مدیریت فنی بند ب بهمن 94 و مرداد 95 و بهمن 95 با پاسخ تشریحی از کتاب بازاریابی گردشگری با رویکردی کاربردی تالیف محمد مهدی ضیاء الدین

سوالات درس عملیات و سرپرستی گشت ها – 3 فایل و 60 سوال – 27 صفحه – سوالات درس عملیات و سرپرستی گشت های آزمون های جامع مدیریت فنی بند ب بهمن 94 و مرداد 95 و بهمن 95 با پاسخ تشریحی از کتاب برنامه ریزی و سرپرستی گشت ها تالیف علیرضا کلانتری

سوالات درس آشنایی با قوانین و مقررات جهانگردی – 3 فایل و 60 سوال – 35 صفحه – سوالات درس آشنایی با قوانین و مقررات جهانگردی آزمون های جامع مدیریت فنی بند ب بهمن 94 و مرداد 95 و بهمن 95 با پاسخ تشریحی از کتاب قوانین و مقررات جهانگردی و هتلداری تالیف محمود یزدی مهریزی

سوالات درس زبان تخصصی – 3 فایل – 60 سوال – 17 صفحه – سوالات درس زبان تخصصی آزمون های جامع مدیریت فنی بند ب بهمن 94 و مرداد 95 و بهمن 95 با ترجمه ی خط به خط و کلمه به کلمه از جزوه ی Special English for Tourism تالیف جلال نصیریان

دانلود

پکیج کل سوالات آزمون های جامع مدیریت فنی – نمونه هایی از این مجموعه ی ارزشمند که پس از دانلود فایل ها مشاهده خواهید نمود:

پکیج کل سوالات آزمون های جامع مدیریت فنی بند ب

پکیج کل سوالات آزمون های جامع مدیریت فنی بند ب شامل سوالات کل دروس آزمون جامع مدیریت فنی بند ب می باشد که شامل 360 سوال و 181 صفحه است

پکیج کل سوالات آزمون های جامع مدیریت فنی بند ب شامل سوالات کل دروس آزمون جامع مدیریت فنی بند ب می باشد که شامل 360 سوال و 181 صفحه است

 

پکیج کل سوالات آزمون های جامع مدیریت فنی -شناسایی مسیرهای گردشگری: سوالات کل دروس آزمون جامع مدیریت فنی بند ب

پکیج کل سوالات آزمون های جامع مدیریت فنی-  زبان تخصصی:

 سوالات کل دروس آزمون جامع مدیریت فنی بند ب

دانلود

سوالات اماکن تاریخی آزمون های جامع

سوالات درس زبان تخصصی آزمون های جامع راهنمایان فرهنگی

دانلود پکیج کل سوالات آزمون های جامع راهنمایان فرهنگی (راهنمایان تور ایرانگردی و جهانگردی)

سوالات اماکن تاریخی آزمون های جامع

سوالات اماکن تاریخی آزمون های جامع

سوالات اماکن تاریخی آزمون های جامع خرداد 89، آذر 89، خرداد 90، آذر 91، خرداد 92، آذر 92، خرداد 93، مرداد 94، بهمن 94، مرداد 95 و بهمن 95 با پاسخ

سوالات درس شناخت اماکن تاریخی آزمون های جامع راهنمایان فرهنگی

خرداد 89 و آذر 89 و خرداد 90 و آذر 91 و خرداد 92 و آذر 92 و خرداد 93 و مرداد 94 و بهمن 94 و مرداد 95 و بهمن 95 با پاسخ

شایان ذکر است منبع این درس برای آزمون جامع کتاب تاریخ فرهنگ ایران نوشته ی دکتر رضا نوری شادمهانی می باشد.

این مجموعه شامل 11 فایل از سوالات درس شناخت اماکن تاریخی می باشد و جمعا 220 سوال از آزمون جامع تورلیدری همراه با پاسخ می باشد:

این مجموعه شامل 11 فایل از سوالات درس شناخت اماکن تاریخی  در 11دوره آزمون می باشد که همانطور که می دانید هر دوره آزمون شامل 20 سوال است که جمعا شامل 220 سوال و 51 صفحه از آزمون جامع تورلیدری همراه با پاسخ می باشد. این فایل ها شامل موارد زیر می باشد:

فایل 1-سوالات آزمون خرداد 89 با پاسخ تشریحی,
فایل 2-سوالات آزمون آذر ,89
فایل 3-سوالات آزمون خرداد ,90
فایل 4-سوالات آزمون آذر ,91
فایل 5-سوالات آزمون خرداد 92 با پاسخ تشریحی,
فایل 6-سوالات آزمون آذر 92 با پاسخ تشریحی,
فایل 7-سوالات آزمون خرداد 93 با پاسخ تشریحی,
فایل 8-سوالات آزمون مرداد ,94
فایل 9-سوالات آزمون بهمن 94 با پاسخ تشریحی,
فایل 10-سوالات آزمون مرداد 95 با پاسخ تشریحی,
فایل 11-سوالات آزمون بهمن 95 با پاسخ تشریحی,
با توجه به تکرار شدن سوال ها در آزمون های سال های مختلف جهت آشنا شدن شما عزیزان داوطلب با سوالات آزمون های جامع تورلیدری و نیز آشنایی با نحوه ی سوالات به عنوان یک محقق و تورلیدر توصیه می کنم حتما این سوالات را تهیه و مطالعه فرمایید.

دانلود

سوالات درس زبان تخصصی آزمون های جامع راهنمایان فرهنگی

سوالات درس زبان تخصصی آزمون های جامع راهنمایان فرهنگی مرداد 94 و بهمن 94 و مرداد 95 و بهمن 95 با پاسخ و ترجمه

سوالات درس زبان تخصصی آزمون های جامع راهنمایان فرهنگی مرداد 94 و بهمن 94 و مرداد 95 و بهمن 95 با پاسخ و ترجمه ی کامل خط به خط و کلمه به کلمه

شایان ذکر است منبع این درس برای آزمون جامع کتاب English for Iranian Tourist Guides  نوشته ی کوروش اسفندیار می باشد.

شایان ذکر است از مشخصات فوق العاده ی این فایل که آن را از فایل های مشابه و در سایت های دیگر متمایز می کند این است که متن تمامی سوالات در زیر آن و به صورت کلمه به کلمه ترجمه شده است.

این مجموعه شامل 4  فایل،  80 سوال و 22 صفحه می باشد که از سوالات آزمون جامع تورلیدری چهار دوره آزمون جامع مرداد 94 و بهمن 94 و مرداد 95 و بهمن 95 است. کلیه ی سوالات دارای پاسخ و ترجمه ی لغت به لغت می باشند.
فایل اول شامل سوالات مربوط به آزمون جامع تورلیدری مرداد 94 می باشد ,
فایل دوم شامل سوالات مربوط به آزمون تورلیدری بهمن 94 می باشد,
فایل سوم شامل سوالات مربوط به آزمون تورلیدری مرداد 95 می باشد,
فایل چهارم شامل سوالات مربوط به آزمون تورلیدری بهمن 95 می باشد,
با توجه به تکرار شدن سوال ها در آزمون های سال های مختلف جهت آشنا شدن شما عزیزان داوطلب با سوالات آزمون های جامع تورلیدری و نیز آشنایی با نحوه ی سوالات به عنوان یک محقق و تورلیدر توصیه می کنم حتما این سوالات را تهیه و مطالعه فرمایید.
 دانلود
نمونه ای از سوالات این مجموعه که پس از دانلود مشاهده خواهید کرد:

فایل آماده تذهیب و حاشیه اسلیمی 700 فایل آماده

فایل آماده تذهیب و حاشیه اسلیمی  در قالب فایل های پی دی اف با کیفیت بالا برای کارهای گرافیکی خاص این مجموعه شامل 700 فایل می باشد.

فایل آماده تذهیب و حاشیه اِسلیمی نقش تزیینی به شکل گیاه با ساقه‌های مارپیچی است که ابتدا و انتهای آن مشخص نیست.

اسلیمی گونه‌ای از نقش و نگار است شامل خط‌های پیچیده و منحنی‌ها و قوس‌های دورانی مختلف که در تزئینات و کتیبهها و بعضی دیگر از کارهای نقاشی ترسیم می‌کنند.

اسلیمی گاهی به صورت نقش اصلی و زمانی همراه با دیگر طرحها، در معماری٬ کتاب‌آرایی و هنرهای صناعی به‌کار رفته‌است.

عبارت اسلیمی منسوب به اِسْلیم، صورت ممال واژهٔ اسلام است و به این جهت گاهی آن را اسلامی نیز خوانده‌اند. اسلیمی یکی از هفت نقش اصلی در نگارگری سنتی ایران است.

اسلیمی نمودار تجریدی «درخت زندگی» و یا صورت عام درخت به ویژه درخت تاک است که با گردش‌ها و پیچش‌های پی در پی و هماهنگ شاخه‌های آراسته به برگها و نیم برگ‌ها و گره‌های آن از پایه‌ای که بند اسلیمی خوانده می‌شود، می‌روید

و با نظمی خاص و شکلی چشم‌نواز که میان اجزاء آن وجود دارد، طرحی ویژه از درخت را ارائه می‌دهد. تمام منحنی‌های اسلیمی جهتی به درون و جهتی به بیرون دارند که جزء ذات اسلیمی است که این گرایش به بی‌نهایت دارد

و نشانی از جاودانگی در اسلیمی به شمار می‌رود. اسلیمی طرحی است متشکل از قوس‌های دورانی زیبا که با چنگ‌ها، ماهیچه‌ها، سرچنگ‌ها، گره‌ها و انشعاب‌های مناسب کامل می‌شود و زیبایی و شکوه خاصی را دربر می‌گیرد.

برخی از پژوهشگران، ریشهٔ این طرح را برگرفته از نقش «درخت زندگی» که در هنر ایران سابقهٔ کهن دارد، می‌پندارند. اما در هر حال اسلیمی نامی جدید است برای طرحی کهن که با شیوه‌های گوناگون و تنوع بسیار از روزگار باستان تاکنون کاربردی گسترده در هنرهای تزیینی ایران بویژه نگارگری ایرانی دارد.