سوالات اماکن تاریخی آزمون های جامع

سوالات اماکن تاریخی آزمون های جامع

سوالات اماکن تاریخی آزمون های جامع خرداد 89، آذر 89، خرداد 90، آذر 91، خرداد 92، آذر 92، خرداد 93، مرداد 94، بهمن 94، مرداد 95 و بهمن 95 با پاسخ

سوالات درس شناخت اماکن تاریخی آزمون های جامع راهنمایان فرهنگی

خرداد 89 و آذر 89 و خرداد 90 و آذر 91 و خرداد 92 و آذر 92 و خرداد 93 و مرداد 94 و بهمن 94 و مرداد 95 و بهمن 95 با پاسخ

شایان ذکر است منبع این درس برای آزمون جامع کتاب تاریخ فرهنگ ایران نوشته ی دکتر رضا نوری شادمهانی می باشد.

این مجموعه شامل 11 فایل از سوالات درس شناخت اماکن تاریخی می باشد و جمعا 220 سوال از آزمون جامع تورلیدری همراه با پاسخ می باشد:

این مجموعه شامل 11 فایل از سوالات درس شناخت اماکن تاریخی  در 11دوره آزمون می باشد که همانطور که می دانید هر دوره آزمون شامل 20 سوال است که جمعا شامل 220 سوال و 51 صفحه از آزمون جامع تورلیدری همراه با پاسخ می باشد. این فایل ها شامل موارد زیر می باشد:

فایل 1-سوالات آزمون خرداد 89 با پاسخ تشریحی,
فایل 2-سوالات آزمون آذر ,89
فایل 3-سوالات آزمون خرداد ,90
فایل 4-سوالات آزمون آذر ,91
فایل 5-سوالات آزمون خرداد 92 با پاسخ تشریحی,
فایل 6-سوالات آزمون آذر 92 با پاسخ تشریحی,
فایل 7-سوالات آزمون خرداد 93 با پاسخ تشریحی,
فایل 8-سوالات آزمون مرداد ,94
فایل 9-سوالات آزمون بهمن 94 با پاسخ تشریحی,
فایل 10-سوالات آزمون مرداد 95 با پاسخ تشریحی,
فایل 11-سوالات آزمون بهمن 95 با پاسخ تشریحی,
با توجه به تکرار شدن سوال ها در آزمون های سال های مختلف جهت آشنا شدن شما عزیزان داوطلب با سوالات آزمون های جامع تورلیدری و نیز آشنایی با نحوه ی سوالات به عنوان یک محقق و تورلیدر توصیه می کنم حتما این سوالات را تهیه و مطالعه فرمایید.

دانلود

Comments

comments

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *