پکیج کل سوالات آزمون های جامع مدیریت فنی بند ب

پکیج کل سوالات آزمون های جامع مدیریت فنی بند ب

شامل سوالات کل دروس آزمون جامع مدیریت فنی بند ب می باشد که شامل 360 سوال و 181 صفحه است و دروس زیر را شامل می شود:

سوالات درس شناخت صنعت گردشگری – 3 فایل و 60 سوال – 31 صفحه – سوالات آشنایی با میراث آزمون های مدیریت فنی  بند ب بهمن 94 و مرداد 95 و بهمن 95 با پاسخ تشریحی از کتاب درآمدی بر صنعت گردشگری تالیف مرتضی بذرافشان

سوالات درس شناسایی مسیرهای گردشگری – 3 فایل و 60 سوال – 42 صفحه – سوالات درس شناسایی مسیرهای گردشگری آزمون های جامع مدیریت فنی بند ب بهمن 94 و مرداد 95 و بهمن 95 با پاسخ تشریحی از کتاب شناسایی مسیرهای گردشگری تالیف آرش نورآقایی و سارا سادات مکیان

سوالات درس بازاریابی گردشگری – 3 فایل و 60 سوال – 29 صفحه – سوالات درس بازاریابی گردشگری آزمون های جامع مدیریت فنی بند ب بهمن 94 و مرداد 95 و بهمن 95 با پاسخ تشریحی از کتاب بازاریابی گردشگری با رویکردی کاربردی تالیف محمد مهدی ضیاء الدین

سوالات درس عملیات و سرپرستی گشت ها – 3 فایل و 60 سوال – 27 صفحه – سوالات درس عملیات و سرپرستی گشت های آزمون های جامع مدیریت فنی بند ب بهمن 94 و مرداد 95 و بهمن 95 با پاسخ تشریحی از کتاب برنامه ریزی و سرپرستی گشت ها تالیف علیرضا کلانتری

سوالات درس آشنایی با قوانین و مقررات جهانگردی – 3 فایل و 60 سوال – 35 صفحه – سوالات درس آشنایی با قوانین و مقررات جهانگردی آزمون های جامع مدیریت فنی بند ب بهمن 94 و مرداد 95 و بهمن 95 با پاسخ تشریحی از کتاب قوانین و مقررات جهانگردی و هتلداری تالیف محمود یزدی مهریزی

سوالات درس زبان تخصصی – 3 فایل – 60 سوال – 17 صفحه – سوالات درس زبان تخصصی آزمون های جامع مدیریت فنی بند ب بهمن 94 و مرداد 95 و بهمن 95 با ترجمه ی خط به خط و کلمه به کلمه از جزوه ی Special English for Tourism تالیف جلال نصیریان

دانلود

پکیج کل سوالات آزمون های جامع مدیریت فنی – نمونه هایی از این مجموعه ی ارزشمند که پس از دانلود فایل ها مشاهده خواهید نمود:

پکیج کل سوالات آزمون های جامع مدیریت فنی بند ب

پکیج کل سوالات آزمون های جامع مدیریت فنی بند ب شامل سوالات کل دروس آزمون جامع مدیریت فنی بند ب می باشد که شامل 360 سوال و 181 صفحه است

پکیج کل سوالات آزمون های جامع مدیریت فنی بند ب شامل سوالات کل دروس آزمون جامع مدیریت فنی بند ب می باشد که شامل 360 سوال و 181 صفحه است

 

پکیج کل سوالات آزمون های جامع مدیریت فنی -شناسایی مسیرهای گردشگری: سوالات کل دروس آزمون جامع مدیریت فنی بند ب

پکیج کل سوالات آزمون های جامع مدیریت فنی-  زبان تخصصی:

 سوالات کل دروس آزمون جامع مدیریت فنی بند ب

دانلود

سوالات اماکن تاریخی آزمون های جامع

سوالات درس زبان تخصصی آزمون های جامع راهنمایان فرهنگی

دانلود پکیج کل سوالات آزمون های جامع راهنمایان فرهنگی (راهنمایان تور ایرانگردی و جهانگردی)

سوالات درس زبان تخصصی آزمون های جامع راهنمایان فرهنگی

سوالات درس زبان تخصصی آزمون های جامع راهنمایان فرهنگی مرداد 94 و بهمن 94 و مرداد 95 و بهمن 95 با پاسخ و ترجمه

سوالات درس زبان تخصصی آزمون های جامع راهنمایان فرهنگی مرداد 94 و بهمن 94 و مرداد 95 و بهمن 95 با پاسخ و ترجمه ی کامل خط به خط و کلمه به کلمه

شایان ذکر است منبع این درس برای آزمون جامع کتاب English for Iranian Tourist Guides  نوشته ی کوروش اسفندیار می باشد.

شایان ذکر است از مشخصات فوق العاده ی این فایل که آن را از فایل های مشابه و در سایت های دیگر متمایز می کند این است که متن تمامی سوالات در زیر آن و به صورت کلمه به کلمه ترجمه شده است.

این مجموعه شامل 4  فایل،  80 سوال و 22 صفحه می باشد که از سوالات آزمون جامع تورلیدری چهار دوره آزمون جامع مرداد 94 و بهمن 94 و مرداد 95 و بهمن 95 است. کلیه ی سوالات دارای پاسخ و ترجمه ی لغت به لغت می باشند.
فایل اول شامل سوالات مربوط به آزمون جامع تورلیدری مرداد 94 می باشد ,
فایل دوم شامل سوالات مربوط به آزمون تورلیدری بهمن 94 می باشد,
فایل سوم شامل سوالات مربوط به آزمون تورلیدری مرداد 95 می باشد,
فایل چهارم شامل سوالات مربوط به آزمون تورلیدری بهمن 95 می باشد,
با توجه به تکرار شدن سوال ها در آزمون های سال های مختلف جهت آشنا شدن شما عزیزان داوطلب با سوالات آزمون های جامع تورلیدری و نیز آشنایی با نحوه ی سوالات به عنوان یک محقق و تورلیدر توصیه می کنم حتما این سوالات را تهیه و مطالعه فرمایید.
 دانلود
نمونه ای از سوالات این مجموعه که پس از دانلود مشاهده خواهید کرد: