سوالات درس اقوام آزمون های جامع

سوالات درس اقوام آزمون های جامع خرداد 89 ،آذر 89 ،خرداد 90،آذر 91،خرداد 92،آذر 92،مرداد 94،بهمن 94،مرداد 95 و بهمن 95 با پاسخ

سوالات درس اقوام  آزمون های جامع راهنمایان فرهنگی خرداد 89 و آذر 89 و خرداد 90 و آذر 91 و  خرداد 92 و آذر 92 و مرداد 94 و بهمن 94 و مرداد 95 و بهمن 95 با پاسخ

شایان ذکر است منبع این درس برای آزمون جامع کتاب شناخت فرهنگ و اقوام  ایران زمین نوشته ی حمید عامریان می باشد.

 

سوالات درس اقوام آزمون های جامع   شامل 10 فایل از سوالات درس شناخت فرهنگ و اقوام در 10 دوره آزمون می باشد که جمعا شامل 199 سوال و 51 صفحه از آزمون جامع تورلیدری همراه با پاسخ می باشد. این فایل ها شامل موارد زیر می باشد:

 

 

 

فایل 1-سوالات آزمون خرداد 89 با پاسخ تشریحی

فایل 2-سوالات آزمون آذر 89

فایل 3-سوالات آزمون خرداد 90

فایل 4-سوالات آزمون آذر 91

فایل 5-سوالات آزمون خرداد 92 با پاسخ تشریحی

فایل 6-سوالات آزمون آذر 92 با پاسخ تشریحی

فایل 7-سوالات آزمون مرداد 94 با پاسخ تشریحی

فایل 8-سوالات آزمون بهمن 94 با پاسخ تشریحی

فایل 9-سوالات آزمون مرداد 95 با پاسخ تشریحی

فایل 10-سوالات آزمون بهمن 95 با پاسخ تشریحی

 

دانلود

با توجه به تکرار شدن سوال ها در آزمون های سال های مختلف جهت آشنا شدن شما عزیزان داوطلب با سوالات آزمون های جامع تورلیدری و نیز آشنایی با نحوه ی سوالات به عنوان یک محقق و تورلیدر توصیه می کنم حتما این سوالات را تهیه و مطالعه فرمایید. با آرزوی موفقیت برای شما فرهنگ دوست و تورلیدر آینده ی میهن عزیزمان ایران
قبل از تهیه ی سوالات درس اقوام آزمون های جامع از این سایت  از دوستان عزیز دعوت می کنم قیمت سوالات این سایت را با سایت های مشابه مقایسه و سپس اقدام به خرید نمایند. بیشتر فایل سوالات ارایه شده حاوی چند آزمون هستند که در مقایسه متوجه خواهید شد که در بیشتر سایت ها فقط سوالات یک دوره از آزمون ها در هر خرید برای خریدار قابل دانلود است. مطمینا پس از خرید اولین فایل از کیفیت فوق العاده ی فایل های ارایه شده سورپرایز خواهید شد.
نمونه ای از سوالات این مجموعه که پس از دانلود مشاهده خواهید کرد:
 

سوالات اماکن تاریخی آزمون های جامع

سوالات اماکن تاریخی آزمون های جامع

سوالات اماکن تاریخی آزمون های جامع خرداد 89، آذر 89، خرداد 90، آذر 91، خرداد 92، آذر 92، خرداد 93، مرداد 94، بهمن 94، مرداد 95 و بهمن 95 با پاسخ

سوالات درس شناخت اماکن تاریخی آزمون های جامع راهنمایان فرهنگی

خرداد 89 و آذر 89 و خرداد 90 و آذر 91 و خرداد 92 و آذر 92 و خرداد 93 و مرداد 94 و بهمن 94 و مرداد 95 و بهمن 95 با پاسخ

شایان ذکر است منبع این درس برای آزمون جامع کتاب تاریخ فرهنگ ایران نوشته ی دکتر رضا نوری شادمهانی می باشد.

این مجموعه شامل 11 فایل از سوالات درس شناخت اماکن تاریخی می باشد و جمعا 220 سوال از آزمون جامع تورلیدری همراه با پاسخ می باشد:

این مجموعه شامل 11 فایل از سوالات درس شناخت اماکن تاریخی  در 11دوره آزمون می باشد که همانطور که می دانید هر دوره آزمون شامل 20 سوال است که جمعا شامل 220 سوال و 51 صفحه از آزمون جامع تورلیدری همراه با پاسخ می باشد. این فایل ها شامل موارد زیر می باشد:

فایل 1-سوالات آزمون خرداد 89 با پاسخ تشریحی,
فایل 2-سوالات آزمون آذر ,89
فایل 3-سوالات آزمون خرداد ,90
فایل 4-سوالات آزمون آذر ,91
فایل 5-سوالات آزمون خرداد 92 با پاسخ تشریحی,
فایل 6-سوالات آزمون آذر 92 با پاسخ تشریحی,
فایل 7-سوالات آزمون خرداد 93 با پاسخ تشریحی,
فایل 8-سوالات آزمون مرداد ,94
فایل 9-سوالات آزمون بهمن 94 با پاسخ تشریحی,
فایل 10-سوالات آزمون مرداد 95 با پاسخ تشریحی,
فایل 11-سوالات آزمون بهمن 95 با پاسخ تشریحی,
با توجه به تکرار شدن سوال ها در آزمون های سال های مختلف جهت آشنا شدن شما عزیزان داوطلب با سوالات آزمون های جامع تورلیدری و نیز آشنایی با نحوه ی سوالات به عنوان یک محقق و تورلیدر توصیه می کنم حتما این سوالات را تهیه و مطالعه فرمایید.

دانلود